086-21-51981227 [email protected]

Defnyddir system label silff electronig (ESL) gan fanwerthwyr ar gyfer arddangos prisio cynnyrch ar silffoedd. Caiff prisio'r cynnyrch ei ddiweddaru'n awtomatig pryd bynnag y caiff pris ei newid o weinydd rheoli canolog. Yn nodweddiadol, mae modiwlau arddangos electronig ynghlwm wrth ymyl blaen silffoedd manwerthu.

Labeli silff electronig (esls) yw'r dechnoleg arloesol a modern newydd ar gyfer siopau manwerthu brics a morter. gyda bygythiad o gystadleuaeth ar-lein a thueddiadau newidiol, yn awr yn fwy nag erioed, mae angen esls arnoch chi i oroesi a dechrau busnes manwerthu newydd.